Rybnéhospodarstvo Pernek header

GALÉRIA

CELÁ GALÉRIA
RYBOLOV


Celková rozloha rybníkov je 13 ha, pričom vodná plocha, ktorú tvorí 8 samostatných bazénov zaberá 12 ha. Chytanie rýb je možné na 5 hektárovom samostatnom bazéne.